Privacyverklaring

Disclaimer, Copyright, Cookie- en Privacyverklaring de Barning Stichting

Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De Barning Stichting is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.

Copyright

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen behalve voor privégebruik niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u ons om toestemming vragen. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt. Wij reageren hier dan zo snel mogelijk op.

Cookieverklaring

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt De Barning Stichting kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u: gebruik maakt van de diensten van de Barning Stichting of; omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan de Barning Stichting verstrekt.

De Barning Stichting zal de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • BIG-nummer
 • specialisatie
 • beroep
 • praktijkadres
 • privéadres
 • nummer en verloopdatum identiteitsbewijs
 • allergieën

Waarom de Barning Stichting gegevens nodig heeft

De Barning Stichting verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de Barning Stichting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Meer specifiek zullen deze persoonsgegevens gebruikt worden voor het boeken van reis en verblijf en verzorgen van uw nascholingsaccreditatie.

Bewaartermijn van gegevens door de Barning Stichting

De Barning Stichting bewaart uw persoonsgegevens. Mocht u uw gegevens gewist willen hebben gelieve een email te sturen naar info@barningstichting.nl met uw verzoek.

Delen met anderen

De Barning Stichting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van de Barning Stichting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Barning Stichting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via Moosend. Moosend zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen. Moosend behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Mocht u zich willen uitschrijven voor onze mailings, gelieve een email te sturen naar info@barningstichting.nl met uw verzoek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@barningstichting.nl

Beveiligen

De Barning Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Barning Stichting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Barning Stichting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Barning Stichting via info@barningstichting.nl

Contactgegevens

Dr Med AAA Barning Stichting
George Perklaan 1
5061 VN Oisterwijk
info@barningstichting.nl
Kvk 41096467

Tilburg, 1-2-2022